ოქსფორდის უნივერსიტეტი ბოდლენის ბიბლიოთეკა, ოქსფორდი, გაერთიანებული სამეფო