დამატებითი ჰიდროსაიზოლაციო პროდუქცია

grid
list
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ
ჰიდროსაიზოლაციო ლენტი

წყალგაუმტარი ტენიანი ადგილებისათვის ტერმოპლასტმასის ელასტომერისგან დამზადებული სპეციალური ნაწილები

წყალგაუმტარი ტენიანი ადგილებისათვის ტერმოპლასტმასის ელასტომერისგან დამზადებული სპეციალური ნაწილები....
მეტი...
ახალი
Εσωτερική Γωνία Βοηθητικά Υλικά Στεγανώσεων
შიდა კუთხე

წყალგაუმტარი ტენიანი ადგილებისათვის ტერმოპლასტმასის ელასტომერისგან დამზადებული სპეციალური ნაწილები

წყალგაუმტარი ტენიანი ადგილებისათვის ტერმოპლასტმასის ელასტომერისგან დამზადებული სპეციალური ნაწილები....
მეტი...
ახალი
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Βοηθητικά Υλικά Στεγανώσεων
გარე კუთხე

წყალგაუმტარი ტენიანი ადგილებისათვის ტერმოპლასტმასის ელასტომერისგან დამზადებული სპეციალური ნაწილები

წყალგაუმტარი ტენიანი ადგილებისათვის ტერმოპლასტმასის ელასტომერისგან დამზადებული სპეციალური ნაწილები....
მეტი...
ახალი
კედლის ჰიდროიზოლაცია

წყალგაუმტარი ტენიანი ადგილებისათვის ტერმოპლასტმასის ელასტომერისგან დამზადებული სპეციალური ნაწილები

წყალგაუმტარი ტენიანი ადგილებისათვის ტერმოპლასტმასის ელასტომერისგან დამზადებული სპეციალური ნაწილები....
მეტი...
ახალი
Ειδικά τεμάχια στεγανοποίησης υγρών χώρων
საძირკვლის ჰიდროიზოლაცია

წყალგაუმტარი ტენიანი ადგილებისათვის ტერმოპლასტმასის ელასტომერისგან დამზადებული სპეციალური ნაწილები

წყალგაუმტარი ტენიანი ადგილებისათვის ტერმოპლასტმასის ელასტომერისგან დამზადებული სპეციალური ნაწილები....
მეტი...
ახალი
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
WATERPROOFING & UNCOUPLING MEMBRANE

ვარგისია წყალგაუმტარობისათვის, ხმის მოსახსნელად და პრობლემატურ სუბსტრატებზე

ვარგისია წყალგაუმტარობისათვის, ხმის მოსახსნელად და პრობლემატურ სუბსტრატებზე. განსაკუთრებით კი ტენიან ადგილებში და ბრტყელ გადახურვებზე, აივნებსა და ა.შ. მისი წასმა შესაძლებელია კედლებსა თუ იატაკებზე და მთელ რიგ სუბსტრატებზე, როგორი...
მეტი...
ახალი