ფილების წებო

grid
list
ISOMAT AK 9

ცემენტზე დამზადებული წებო ფილებისათვის C1

ცემენტზე დამზადებული წებო კერამიკული ფილების ფიქსაციისათვის კედლებზე თუ იატაკებზე, ბეტონის, აჰურის ზედაპირებზე და ა.შ. გამოიყენება როგორც შიდა ასევე გარე აპლიკაციისათვის. სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა EN 12004 და კლასიფიცი...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK 10

ცემენტზე დამზადებული თვითწებვადი წებო ფილებისათვის, ვერტიკალური მოცურების გარეშე C1 T

ცემენტზე დამზადებული თვითწებვადი წებო ვერტიკალური მოცურების გარეშე. ვარგისია კერამიკული ფილების ფიქსაციისათვის კედლებზე თუ იატაკებზე ბეტონის, აგურის და ა.შ. ზედაპირებზე. გამოიყენება როგორც შიდა ასევე გარე აპლიკაციისათვის. სერთიფიც...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK 14

პოლიმერით მოდიფიცირებული წებო ფილებისათვის C1 TE

პოლიმერით მოდიფიცირებული წებო ფილებისათვის, ვერტიკალური მოცურების გარეშე. ვარგისია კერამიკული და ფაიფურის ფილების ფიქსაციისათვის კედლებზე თუ იატაკებზე აგურის, ბეტონის და სხვა ზედაპირებზე. გამოიყენება როგორც შიდა ასევე გარე აპლიკაც...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK 16

პოლიმერით მოდიფიცირებული წებო ფილებისათვის C2 TE

პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი საშუალება კერამიკული და ფაიფურის ფილებისათვის კედლებზე თუ იატაკებზე სხვადასხვა სუბსტრატებზე, განსაკუთრებით კი იქ, სადაც მაღალია თვითწებვადობა, ელასტიურობა და ტენიანონისადმი რეზისტენტულობა. კვალ...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK 18

მაღალი ფუნქციონალურობის, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი ფილებისათვის, აბსოლუტური მოცურების გარეშე C2 ΤΕ

მაღალი ფუნქციონალურობის, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი ფილებისათვის აბსოლუტური მოცურების რეზისტენტულობით. გამოყენების არეალი: ვარგისია გრანიტის ფილებისა და ზოგადად შემწოვი თუ არა შემწოვი კედლის ან იატაკის ფილების ფიქსაციისა...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK 20

მაღალი ფუნქციონალურობის, დრეკადი, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი ფილებისათვის C2 TE S1

მაღალი ფუნქციონალურობის, დრეკადი, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი საშუალება კერამიკული და ფაიფურის ფილებისათვის სუბსტრატებზე. ხასიათდება როგორც ვერტიკალური მოცურების გარეშე და მისი დრეკადობით. ვარგისია ასევე ბუნებრივი ქვისა დ...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK 22

მაღალი ფუნქციონალურობის, დრეკადი, პოლიმერით მოდიფიცირებული ფილების თვითწებვადი საშუალება C2 TE S1

მაღალი ფუნქციონალურობის, დრეკადი, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი საშუალება ყველა ტიპის ფილების ფიქსაციისათვის დეფორმირებულ სუბსტრატებზე. ხასიათდება ვერტიკალური მოცურების გარეშე და მაღალი დრეკადობით. ვარგისია ფილების ფიქსაციი...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK 25

მაღალი ფუნქციონალურობის, ელასტიური, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი საშუალება ფილებისათვის C2 TE S2

მაღალი ფუნქციონალურობის, ელასტიური, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი საშუალება ყველა ტიპის ფილების ფიქსაციისათვის დეფორმირებულ და ვიბრაციულ სუბსტრატებზე. ხასიათდება ყოველგვარი ვერტიკალური მოცურების გარეშე და ელასტიურობით. ვარგ...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-LIGHT

მუსუბუქი წონის, დრეკადი თვითწებვადი საშუალება ფილებისათვის C2 TE S1

მსუბუქი წონის, დრეკადი თვითწებვადი საშუალება ყველა ტიპის ფილების ფიქსაციისათვის დეფორმირებულ სუბსტრატებზე. ხასიათდება ვერტიკალური მოცურების გარეშე და მაღალი დრეკადობით. ვარგისია ფილების დაგებისას ბეტონზე, ძველი ფილების ფენებზე, ია...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-ELASTIC

ორ კომპონენტიანი მაღალი დონის ელასტიური ფილების თვითწებვადი საშუალება მაღალი ფუნქციონალურობით C2 E S2

ორ კომპონენტიანი მაღალი დონის ელასტიური ფილების თვითწებვადი საშუალება მაღალი ფუნქციონალურობით. ხასიათდება გამონაკლისი ელასტიურობით. ვარგისია კერამიკული და მოზაიკური ფილების ფიქსაციისათვის, სადაც მაღალია ელასტიურობა და თვითწებვადობ...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-RAPID

სწრაფად მოქმედი პოლიმერით მოდიფიცირებული ფილების თვითწებვადი საშუალება C2 FT

სწრაფად მოქმედი, პოლიმერით მოდიფიცირებული, ცემენტზე დამზადებული ფილების თვითწებვადი საშუალება. ვარგისია შემწოვი თუ არა შემწოვი ფილების ფიქსაციისათვის კედლებსა თუ იატაკებზე ბეტონის, აგურის ზედაპირებზე და ა.შ. იდეალურია იმ შემთხვევე...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-MEGARAPID

ორ კომპონენტიანი, სწრაფად მოქმედი, დრეკადი თვითწებვადი საშუალება ფილებისათვის C2 FE S2

ორ კომპონენტიანი, სწრაფად მოქმედი, დრეკადი თვითწებვადი საშუალება ფილებისათვის. ხასიათდება დრეკადობით. ვარგისია კერამიკული და ფაიფურის ფილების ფიქსაციისათვის ბეტონზე, ტერაცოზე, გიფსოკარდონზე, ბრტყელი გადახურვის ადგილებში, იატაკებში...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-RAPID FLEX

სწრაფად მოქმედი, დრეკადი თვითწებვადი საშუალება ფილებისათვის C2 FT S1

მაღალი ფუნქციონალურობის, სწრაფად მოქმედი, დრეკადი თვითწებვადი საშუალება ფილებისათვის. ხასიათდება დრეკადობით. ვარგისია კერამიკული და ფაიფურის ფილების ფიქსაციისათვის ბეტონზე, ტერაცოზე, გიფსოკარდონზე, ბრტყელი გადახურვის ადგილებში, ია...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-STONE

უხეში ზედაპირის უსწორმასწორო ფილების და ბუნებრივი ქვის თვითწებვადი საშუალება C1 E

უხეში ზედაპირის მქონე უსწორმასწორო, ცემენტზე დამზადებული ფილის თვითწებვადი საშუალება სქელი ფენებისათვის (15 მმ-მდე). ვარგისია ფილების ან ბუნებრივი ქვების ფიქსაციისათვის კედლებზე ან იატაკებზე ბეტონის, აგურის და სხვა ზედაპირებზე. ის...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-GRAND

უხეში ზედაპირის მქონე უსწორმასწორო, პოლიმერით მოდიფიცირებული ფილების თვითწებვადი საშუალება დეკორატიული ფენებისათვის C2 E

უხეში ზედაპირის მქონე, პოლიმერით მოდიფიცირებული ცემენტზე დამზადებული ფილების თვითწებვადი საშუალება სქელი ფენებისათვის (15 მმ-მდე). ვარგისია ფიქსაციისათვის დეკორატიულ ფენებზე (ხელოვნური ქვა, შიფერზე, დეკორატიულ აგურებზე და სხვა) კე...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-MARBLE

პოლიმერით მოდოფიცირებული, მარმარილოს და გრანიტის თვითწებვადი საშუალება C2 E S1

პოლიმერით მოდიფიციფრებული, ცემენტზე დამზადებული მარმარილოს და გრანიტის თვითწებვადი საშუალება. ვარგისია მარმარილოს ან გრანიტის ფიქსაციისათვის კედლებზე ან იატაკებზე, სხვადასხვა ზედაპირებზე და განსაკუთრებით იქ სადაც მაღალია თვითწებვა...
მეტი...
ახალი
προϊόν isomat ak granit
ISOMAT AK-GRANIT

პოლიმერით მოდიფიცირებული ბუნებრივი ქვისა და დიდი ფორმატის ფილების თვითწებვადი საშუალება C2 E S1

მაღალი ფუნქციონალურობის, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი საშუალება. ვარგისია ბუნებრივი ქვებისა და დიდი ფორმატის ფილების, მარმარილოს, გრანიტის ფიქსაციისათვის კედლებსა თუ იატაკებზე, სხვადასხვა ზედაპირებზე და განსაკუთრებით კი იქ...
მეტი...
ახალი
ISOMAT SUPERGRUND

თვითწებვადი პრაიმერი სუბსტრატის გაუხეშებისათვის

თვითწებვადი პრაიმერი გამოყენებული გლუვ და არა შემწოვ სუბსტრატებზე. დამზადებულია სინთეტიკური რეზინისა და კვარცის ქვიშისგან. აუხეშებს სუბსტრატს, რათა გაზარდოს ფილების თვითწებვადობა. მისი გამოყენება შესაძლებელია მრავალ სუბსტრატზე, რო...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-PRIMER

თვითწებვადი პრაიმერი ფილის თვითწებვადობისათვის

მაღალი შეღწევადობის, პოლიმერის ემულსია გამოყენებული როგორც თვითწებვადი პრაიმერი გლუვ, შემწოვ თუ არა შემწოვ სუბსტრატებზე, ცემენტზე დამზადებული ფილების თვითწებვადობის გამოყენებამდე....
მეტი...
ახალი
UNI-PRIMER

აკრილის, წყალზე დამზადებული პრაიმერი

მზა გამოყენების, აკრილის წყალზე დამზადებული პრაიმერი. ის ასტაბილურებს ფოროვან სუბსტრატებს და უზრუნველყოფს წყალზე დამზადებული საღებავების, კრამიტის თვითწებვადი საშუალებების, კირხსნარების, თხევადი ფორმით გამოყენებული ელასტომერული სა...
მეტი...
ახალი
MULTIFLEX

მაღალი ფუნქციონალურობის მქონე ფილების თვითწებვადი საშუალება D2T

მაღალი ფუნქციონალურობის მქონე, მზა გამოყენების, ფილების თვითწებვადი საშუალება დამზადებული აკრილის რეზინზე. იდეალურია მცირე სარემონტო სამუშაოების დროს, მისი სწრაფი და მარტივი აპლიკაციის წყალობით. ვარგისია ფილების ფიქსაციისათვის ზედ...
მეტი...
ახალი