ფილების წებო

grid
list
ISOMAT AK-9 Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων
ISOMAT AK 9

ცემენტზე დამზადებული წებო ფილებისათვის C1

ცემენტზე დამზადებული წებო კერამიკული ფილების ფიქსაციისათვის კედლებზე თუ იატაკებზე, ბეტონის, აჰურის ზედაპირებზე და ა.შ. გამოიყენება როგორც შიდა ასევე გარე აპლიკაციისათვის. სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა EN 12004 და კლასიფიცი...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-10 Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική ολίσθηση
ISOMAT AK 10

ცემენტზე დამზადებული თვითწებვადი წებო ფილებისათვის, ვერტიკალური მოცურების გარეშე C1 T

ცემენტზე დამზადებული თვითწებვადი წებო ვერტიკალური მოცურების გარეშე. ვარგისია კერამიკული ფილების ფიქსაციისათვის კედლებზე თუ იატაკებზე ბეტონის, აგურის და ა.შ. ზედაპირებზე. გამოიყენება როგორც შიდა ასევე გარე აპლიკაციისათვის. სერთიფიც...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK 14

პოლიმერით მოდიფიცირებული წებო ფილებისათვის C1 TE

პოლიმერით მოდიფიცირებული წებო ფილებისათვის, ვერტიკალური მოცურების გარეშე. ვარგისია კერამიკული და ფაიფურის ფილების ფიქსაციისათვის კედლებზე თუ იატაკებზე აგურის, ბეტონის და სხვა ზედაპირებზე. გამოიყენება როგორც შიდა ასევე გარე აპლიკაც...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK 18

მაღალი ფუნქციონალურობის, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი ფილებისათვის, აბსოლუტური მოცურების გარეშე C2 ΤΕ

მაღალი ფუნქციონალურობის, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი ფილებისათვის აბსოლუტური მოცურების რეზისტენტულობით. გამოყენების არეალი: ვარგისია გრანიტის ფილებისა და ზოგადად შემწოვი თუ არა შემწოვი კედლის ან იატაკის ფილების ფიქსაციისა...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-20 Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων
ISOMAT AK 20

მაღალი ფუნქციონალურობის, დრეკადი, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი ფილებისათვის C2 TE S1

მაღალი ფუნქციონალურობის, დრეკადი, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი საშუალება კერამიკული და ფაიფურის ფილებისათვის სუბსტრატებზე. ხასიათდება როგორც ვერტიკალური მოცურების გარეშე და მისი დრეკადობით. ვარგისია ასევე ბუნებრივი ქვისა დ...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-22 Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων
ISOMAT AK 22

მაღალი ფუნქციონალურობის, დრეკადი, პოლიმერით მოდიფიცირებული ფილების თვითწებვადი საშუალება C2 TE S1

მაღალი ფუნქციონალურობის, დრეკადი, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი საშუალება ყველა ტიპის ფილების ფიქსაციისათვის დეფორმირებულ სუბსტრატებზე. ხასიათდება ვერტიკალური მოცურების გარეშე და მაღალი დრეკადობით. ვარგისია ფილების ფიქსაციი...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-25 Υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων
ISOMAT AK 25

მაღალი ფუნქციონალურობის, ელასტიური, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი საშუალება ფილებისათვის C2 TE S2

მაღალი ფუნქციონალურობის, ელასტიური, პოლიმერით მოდიფიცირებული თვითწებვადი საშუალება ყველა ტიპის ფილების ფიქსაციისათვის დეფორმირებულ და ვიბრაციულ სუბსტრატებზე. ხასიათდება ყოველგვარი ვერტიკალური მოცურების გარეშე და ელასტიურობით. ვარგ...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-LIGHT

მუსუბუქი წონის, დრეკადი თვითწებვადი საშუალება ფილებისათვის C2 TE S1

მსუბუქი წონის, დრეკადი თვითწებვადი საშუალება ყველა ტიპის ფილების ფიქსაციისათვის დეფორმირებულ სუბსტრატებზე. ხასიათდება ვერტიკალური მოცურების გარეშე და მაღალი დრეკადობით. ვარგისია ფილების დაგებისას ბეტონზე, ძველი ფილების ფენებზე, ია...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-ELASTIC

ორ კომპონენტიანი მაღალი დონის ელასტიური ფილების თვითწებვადი საშუალება მაღალი ფუნქციონალურობით C2 E S2

ორ კომპონენტიანი მაღალი დონის ელასტიური ფილების თვითწებვადი საშუალება მაღალი ფუნქციონალურობით. ხასიათდება გამონაკლისი ელასტიურობით. ვარგისია კერამიკული და მოზაიკური ფილების ფიქსაციისათვის, სადაც მაღალია ელასტიურობა და თვითწებვადობ...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-RAPID

სწრაფად მოქმედი პოლიმერით მოდიფიცირებული ფილების თვითწებვადი საშუალება C2 FT

სწრაფად მოქმედი, პოლიმერით მოდიფიცირებული, ცემენტზე დამზადებული ფილების თვითწებვადი საშუალება. ვარგისია შემწოვი თუ არა შემწოვი ფილების ფიქსაციისათვის კედლებსა თუ იატაკებზე ბეტონის, აგურის ზედაპირებზე და ა.შ. იდეალურია იმ შემთხვევე...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-MEGARAPID

ორ კომპონენტიანი, სწრაფად მოქმედი, დრეკადი თვითწებვადი საშუალება ფილებისათვის C2 FE S2

ორ კომპონენტიანი, სწრაფად მოქმედი, დრეკადი თვითწებვადი საშუალება ფილებისათვის. ხასიათდება დრეკადობით. ვარგისია კერამიკული და ფაიფურის ფილების ფიქსაციისათვის ბეტონზე, ტერაცოზე, გიფსოკარდონზე, ბრტყელი გადახურვის ადგილებში, იატაკებში...
მეტი...
ახალი
ISOMAT AK-RAPID FLEX τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων και φυσικών λίθων
ISOMAT AK-RAPID FLEX

სწრაფად მოქმედი, დრეკადი თვითწებვადი საშუალება ფილებისათვის C2 FT S1

მაღალი ფუნქციონალურობის, სწრაფად მოქმედი, დრეკადი თვითწებვადი საშუალება ფილებისათვის. ხასიათდება დრეკადობით. ვარგისია კერამიკული და ფაიფურის ფილების ფიქსაციისათვის ბეტონზე, ტერაცოზე, გიფსოკარდონზე, ბრტყელი გადახურვის ადგილებში, ია...
მეტი...
ახალი
MULTIFLEX

მაღალი ფუნქციონალურობის მქონე ფილების თვითწებვადი საშუალება D2T

მაღალი ფუნქციონალურობის მქონე, მზა გამოყენების, ფილების თვითწებვადი საშუალება დამზადებული აკრილის რეზინზე. იდეალურია მცირე სარემონტო სამუშაოების დროს, მისი სწრაფი და მარტივი აპლიკაციის წყალობით. ვარგისია ფილების ფიქსაციისათვის ზედ...
მეტი...
ახალი