ეპოქსიდური მასალები

grid
list
EPOMAX-STUCCO Εποξειδικός στόκος
EPOMAX-STUCCO

ორ კომპონენტიანი, ექსტრა მარცვლოვანი სტრუქტურის ეპოქსია საგოზავი

ორ კომპონენტიანი ეპოქსია საგოზავი, ექსტრა მარცვლოვანი სტრუქტურის. იდეალურია მისი გამოყენება ბეტონის, ფოლადის, ქვის, ხის და ა.შ. შეკვრადობისათვის, ისევე როგორც დაზიანების აღსადგენად ბეტონსა და სტრუქტურულ ელემენტებში. შეზღუდული აპლი...
მეტი...
ახალი
EPOMAX-EK

ორ კომპონენტიანი ეპოქსია საგოზავი

ორ კომპონენტიანი ეპოქსია საგოზავი ბეტონის და ფოლადის მიერთებისათვის, ბეტონის სარემონტო სამუშაოებისათვის, ბზარების შესაერთებლად, რაც შესრულდება EPOMAX-L10, EPOMAX-L20, DUREBOND....
მეტი...
ახალი
EPOMAX-MT

სამ კომპონენტიანი, მაღალი სიმძლავრის ეპოქსია წებო

სამ კომპონენტიანი, მაღალი სიმძლავრის, არა შემცირებადი წებო. დამზადებულია ორ კომპონენტიანი გამხსნელის გარეშე ეპოქსია ფისზე და განსაკუთრებით შერჩეულ კვარცის ქვიშაზე. ის უზრუნველყოფს მაღალ საწყის და საბოლოო სიმძლავრეს, ბრწყინვალე შეე...
მეტი...
ახალი
EPOMAX-CMT Θιξοτροπικό ρητινοκονίαμα τοίχου και δαπέδου
EPOMAX-CMT

სამ კომპონენტიანი თიხოტროპული ეპოქსია კირხსნარი ზედაპირის შესაკეთებლად

ამ კომპონენტიანი, გამხსნელის გარეშე თიხოტროპული კირხსნარი ზედაპირის შესაკეთებლად, რომელიც დამზადებულია ცემენტსა და ეპოქსიის რეზინზე. გამოიყენება სარემონტო სამუშაოებისათვის, გათანაბრებისა და გასწორებისათვის ცემენტის კედლებსა თუ იატ...
მეტი...
ახალი
EPOMAX-L20 Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη
EPOMAX-L20

ორ კომპონენტიანი ეპოქსია საინექიო ფისი რომელიც გამოიყენება 0,1-1,0 მმ სიგანის ბზარებისათვის

ორ კომპონენტიანი, გამხსნელის გარეშე ეპოქსია საინექციო ფისი. გამოიყენება 0,1-1,0 მმ სიგანის მქონე ბეტონის ბზარებისათვის და არსებულ ბეტონის ელემენტებზე რკინაბეტონის ღერძების ინსტალაციისათვის. ის გამოიყენება ნესტიან სუბსტრატებზეც კი....
მეტი...
ახალი
EPOMAX-L10 Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη
EPOMAX-L10

ორ კომპონენტიანი ეპოქსია საინექციო ფისი 0,5-3,0 მმ სიგანის მქონე ბზარებისათვის

ორ კომპონენტიანი, გამხსნელის გარეშე ეპოქსია საინექციო ფისი. ის გამოიყენება 0,5-3,0 მმ სიგანის მქონე ბეტონის ბზარების გასამთელებლად და არსებულ ბეტონის ელემენტებზე რკინაბეტონის ღერძების ინსტალირებისათვის. ის ასევე გამოიყენება ნესტია...
მეტი...
ახალი
DUREBOND

ორ კომპონენტიანი ეპოქსია საინექციო ფისი რომელიც გამოიყენება > 3 მმ სიგანის მქონე ბზარებისათვის – შემკვრელი რეაგენტი

ორ კომპონენტიანი, გამხსნელის გარეშე ეპოქსია ფისი, რომელიც გამოიყენება ბეტონის შეკვრადობისათვის გამყარებულ ბეტონზე. ასევე გამოიყენება როგორც საინექციო ფისის კირხსნარი ბეტონის ბზარების გასამთელებლად 3,00 მმ სიგანის შემთხვევაში ისევე...
მეტი...
ახალი
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ Για ρητινενέσεις δομικών στοιχείων
NOZZLES FOR EPOXY RESIN INJECTIONS

ეპოქსია ფისის შესაყვანად სტრუქტურულ ელემენტებში

EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 და DUREBOND ეპოქსია ფისის შესაყვანად სტრუქტურულ ელემენტებში.
მეტი...
ახალი
EPOMAX-ANCHOR

სწრაფად მოქმედი თვითწებვადი საშუალება ღერძების გასამყარებლად

ორ კომპონენტიანი, პოლიესტერზე დამზადებული, სწრაფად მოქმედი თვითწებვადი საშუალება, გამხსნელის და სტირენის გარეშე. გამოიყენება როგორც თვითწებვადი საშუალება ღერძების გასამყარებლად და ა.შ....
მეტი...
ახალი
ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ για την τοποθέτηση αγκυρίων
PLASTIC SLEEVE FOR HOLLOW-BLOCKS

პლასტმასის ცირკულარი ღერძების გასამყარებლად გახვრეტილ ბლოკებში

პლასტმასის ცირკულარი რომელიც გამოიყენება EPOMAX-ANCHOR კომბინირებულად, ღერძების გამყარებისათვის გახვრეტილ ბლოკებში. ტიპი: KSH 12 x 50 ტიპი: KSH 15 x 85 ტიპი: KSH 15 x 130...
მეტი...
ახალი