ცემენტოვანი მასალები

grid
list
DUROCRET

პოლიმერით შემცვლელი ცემენტის კირხსნარი ბეტონის სამუშაოებისათვის

პოლიმერით შემცვლელი ცემენტის კირხსნარი, რომელიც გამოიყენება ბეტონის, ქვის სამუშაოებისათვის, კედლის იატაკთან მიერთებისათვის, შვერილებიანი კრამიტის ფიქსაციისათვის სახურავებზე (მოწითალო მოყავისფრო ვერსია) და ა.შ. სერთიფიცირებულია თან...
მეტი...
ახალი
DUROCRET-PLUS

ბოჭკოვანი გამაგრების, პოლიმერით მოდიფიცირებული, სარემონტო ცემენტის კირხსნარი

ბოჭკოვანი გამაგრების, პოლიმერით მოდიფიცირებული, ცემენტის კირხსნარი. გამოიყენება სარემონტო სამუშაოებისათვის ბეტონზე, ქვაზე, მარყუჟების წარმოშობისათვის, შვერილებიანი კრამიტები სახურავზე და ა.შ. სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა ...
მეტი...
ახალი
DUROCRET-FAST

სწრაფად მოქმედი, სარემონტო ცემენტის კირხსნარი

სწრაფად მოქმედი, პოლიმერით მოდიფიცირებული ცემენტის კირხსნარი, რომელიც გამოიყენება სარემონტო სამუშაოებისათვის ბეტონზე, ქვაზე და ა.შ. სამუშაო დრო: 45 წუთი. უზრუნველყოფს მაღალ თვითწებვადობას სუბსტრატზე, ხასიათდება ბრწყინვალე ფუნქციონ...
მეტი...
ახალი
DUROCRET-PENETRATE

კრისტალინის წყალგაუმტარი და სარემონტო ცემენტის კირხსნარი

სარემონტო და წყალგაუმტარი ცემენტის კირხსნარი კრისტალიზირების ეფექტით. უზრუნველყოფს კონსტრუქციის დაცვას წყლისგან გამომდინარე იქიდან, რომ ის მუდამ აქტიური რჩება. გამოიყენება წყალგაუმტარი საძირკვლების, ფუნდამენტის, საძრომების, წყლის ...
მეტი...
ახალი
προϊόν isomat repair 5-70
ISOMAT REPAIR 5-70

სწრაფად მოქმედი კირხსნარი ბეტონისათვის

მაღალი სიმძლავრის, ბოჭკოვანი გამაგრებით, პოლიმერით მოდიფიცირებული ცემენტის კირხსნარი, თავისუფალი კოროზიული ნივთიერებებისგან ძალიან კარგი თვითწებვადობით სუბსტრატზე და მდგრადი მოცულობით. გამოიყენება სარემონტო სამუშაოებისათვის ბეტონზ...
მეტი...
ახალი
RAPICRET επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
RAPICRET

სწრაფი მოქმედების კირხსნარი ბეტონისათვის

სწრაფი მოქმედების ცემენტის კირხსნარი რომელიც გამოიყენება სარემონტოდ ბეტონის ელემენტებისათვის, ფიქსაციისათვის, ღრუს ამოსავდებად, მარყუჟების წარმოსაქმნელად კედლის იატაკთან მიერთებისას და ზოგადად იმ შემთხვევაში, როდესაც ზედაპირი საჭი...
მეტი...
ახალი
MEGACRET-10

მაღალი სიმძლავრის, ბოჭკოვანი გამაგრებით სარემონტო კირხსნარი თხელი ფენებისათვის

მაღალი სიმძლავრის, ბოჭკოვანი გამაგრებით, თიხოტროპული, სარემონტო ცემენტის კირხსნარი თხელი ფენებისათვის. გამოიყენება ბეტონის ელემენტების მაღალი მოთხოვნის რემონტის შემთხვევაში. გამოიყენება 10 მმ-მდე სისქის მქონე ფენებში (თითო ფენაზე)...
მეტი...
ახალი
MEGACRET-40

მაღალი სიმძლავრის, ბოჭკოვანი გამაგრებით სარემონტო კირხსნარი

მაღალი სიმძლავრის, ბოჭკოვანი გამაგრებით, სარემონტო ცემენტის კირხსნარი. გამოიყენება ბეტონის ელემენტების მაღალი მოთხოვნის რემონტის შემთხვევაში. გამოიყენება 40 მმ-მდე სისქის მქონე ფენებში (თითო ფენაზე), სალესი მანქანით. სერთიფიცირებუ...
მეტი...
ახალი
MEGACRET-40 FAST

მაღალი სიმძლავრის, სწრაფად მოქმედი, ბოჭკოვანი გამაგრებით, სარემონტო ცემენტის კირხსნარი

მაღალი სიმძლავრის, სწრაფად მოქმედი, ბოჭკოვანი გამაგრებით, სარემონტო ცემენტის კირხსნარი. გამოიყენება სწრაფი მოქმედებისათვის ბეტონის ელემენტებზე. არის იდეალური, როდესაც სარემონტო სამუშაოები ტარდება დაბალ გარემო პირობებში (≥ +5°C) მი...
მეტი...
ახალი
MEGACRET-40 GEO

მაღალი სიმძლავრის, ეკო მეგობრული სარემონტო გეო-კირხსნარი

მაღალი სიმძლავრის, სწრაფად მოქმედი, ბოჭკოვანი გამაგრებით გეო-კირხსნარი რომელიც გამოიყენება მაღალ მოთხოვნად ბეტონის სარემონტო სამუშაოების დროს. არის ეკო-მეგობრული, გამდიდრებული ბუნებრივი შემკვრელებით და მინიმალური სინთეტიკური პოლიმ...
მეტი...
ახალი
MEGACRET-50 THIXO

მაღალი სიმძლავრის, ბოჭკოვანი გამაგრების, თოხოტროპული სარემონტო ცემენტის კირხსნარი

მაღალი სიმძლავრის, ბოჭკოვანი გამაგრების, თიხოტროპული სარემონტო ცემენტის კირხსნარი. გამოიყენება მაღალ მოთხოვნად სარემონტო სამუშაოებში ბეტონის ელემენტებზე. უზრუნველყოფს უმაღლესი დონის სიმძლავრეს, ძალიან კარგ შეკვრადობას სუბსტრატზე, ...
მეტი...
ახალი
MEGAGROUT-100

მაღალი სიმძლავრის, თხევადი ცემენტის ხსნარი სარემონტო სამუშაოებისათვის

მაღალი სიმძლავრის, თხევადი ცემენტის ხსნარი სარემონტო სამუშაოებისათვის და გამაგრებისათვის. გამოიყენება ბეტონის მოსაპირკეთებლად და ღრმულების და ბზარების ამოსავსებად ბეტონის ელემენტებში, 100 მმ-მდე სისქის პირობებში. სერთიფიცირებულია ...
მეტი...
ახალი
MEGAGROUT-101

მაღალი სიმძლავრის, თხევადი ცემენტის ხსნარი ზუსტი გრუნტირებით აპარატის მეშვეობით

მაღალი სიმძლავრის, თხევადი ცემენტის ხსნარი ზუსტი გრუნტირებით, საძირკვლის მოსწორებით. გამოიყენება მაქსიმალურ სისქეზე 100 მმ-ზე. სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა EN 1504-3 და კლასიფიცირებულია როგორც CC R4 კირხსნარი ბეტონის სარე...
მეტი...
ახალი
MEGAGROUT-INJECT 2-20

დაბალი კუმშვადობის ცემენტის წებო

ერთ კომპონენტიანი, მაღალი დენადობის ცემენტის წებო, რომელიც გამოიყენება დაბალი კუმშვადობის და მაღალი სიმძლავრის მქონე წებოს დატანებისას. გამოიყენება ბეტონის ან ქვის ბზარების წებვადობისათვის მილებში, ასევე ღრუების ამოსავსებად ნიადაგ...
მეტი...
ახალი