ეპოქსიის საღებავები & პრაიმერები

grid
list
EPOXYCOAT

ორ კომპონენტიანი ეპოქსია დამცავი და დეკორატიული შეღებვისათვის

ორ კომპონენტიანი, გამხსნელზე დამზადებული ეპოქსია დამცავი და დეკორატიული შეღებვისათვის, რაც გამოიყენება ცემენტისა და ლითონის სუბსტრატებისათვის. ვარგისია სამრეწველო ადგილებში, ლაბორატორიებში, სასაკლაოებზე, კონსერვირებული საკვების ქა...
მეტი...
ახალი
EPOXYCOAT-S

ორ კომპონენტიანი ეპოქსია საღებავი, რაც გამოიყენება საცურაო აუზებში

ორ კომპონენტიანი, გამხსნელზე მომზადებული, ეპოქსია საღებავი, რომელიც გამოიყენება საცურაო აუზებში. უზრუნველყოფს მაღალ რეზისტენტულობას აბრაზიის, ქიმიური ეფექტებისა და კლიმატური პირობების მიმართ, ისევე როგორ აძლიერებს დრეკადობას. სერთ...
მეტი...
ახალი
EPOXYCOAT-W

ორ კომპონენტიანი, წყალზე დამზადებული ეპოქსია საღებავი

ორ კომპონენტიანი, წყალზე დამზადებული ეპოქსია საღებავი. განსაკუთრებით ვარგისია პარიმერის დადებისათვის სველი თუ ახალი (ხანდაზმულობა < 28 დღე) ბეტონის ზედაპირებზე. უზრუნველყოფს მაღალ რეზისტენტულობას აბრაზიის, ქიმიური ეფექტებისა და კლ...
მეტი...
ახალი
EPOXYCOAT-VSF

ორ კომპონენტიანი, ეპოქსია საღებავი, რაც გამოიყენება არა სასურველ ქიმიურ გარემო პირობებში

ორ კომპონენტიანი, გამხსნელის გარეშე ეპოქსია საღებავი. უზრუნველყოფს მაღალ სიმყარეს და აბრაზიისადმი რეზისტენტულობას. სპეციალურად გამოიყენება არა სასურველ ქიმიურ პირობებში (ბენზინი, ძლიერი მჟავა, ტუტე და სხვა მინაერთები, და ა.შ.). სე...
მეტი...
ახალი
EPOXYCOAT-AC

ორ კომპონენტიანი ანტიკოროზიული ეპოქსია საღებავი

ორ კომპონენტიანი, გამხსნელზე დამზადებულია, ანტი კოროზიული, ეპოქსია პრაიმერი რომელიც გამოიყენება ლითონის ზედაპირებზე. გამოიყენება ასევე როგორც EPOXYCOAT-W, EPOXYCOAT-VSF, EPOXYCOAT და EPOXYCOAT-ის საბოლოო საფარი ან ანტი კოროზიული პ...
მეტი...
ახალი
DUROFLOOR-BI

ორ კომპონენტიანი, უფერო ეპოქსია გასაჟღენთი

ორ კომპონენტიანი, უფერო, გამხსნელზე დამზადებული ეპოქსია რეზინის. გამოიყენება როგორც გასაჟღენთი საშუალება ცემენტზე დამზადებულ სუბსტრატებზე, რაც უზრუნველყოფს უფრო მეტ მდგრადობას და აბრაზიისადმი რეზისტენტულობას. ხელს უშლის მტვრის წარ...
მეტი...
ახალი