ცემენტის საღებავები

grid
list
MARMOCRET-BOND Τσιμεντοκονίαμα
MARMOCRET-BOND

კირხსნარი საღებავით ტორკრეტული გაშალაშინებისათვის

წინასწარ შერეული, ცემენტზე დამზადებული საღებავი გამოიყენება საღებავით ტორკრეტული გაშალაშინებისათვის. ვარგისია ბეტონის, საკალატოზე სამუშაოების, თერმული საიზოლაციო კარდონისა და ა.შ.-თვის რათა გაზარდოს საღებავის თვითწებვადობა, რაც მო...
მეტი...
ახალი
MARMOCRET-BASE Σοβάς βασικής στρώσης
MARMOCRET-BASE

წინასწარ შერეული საღებავი

წინასწარ შერეული, ცემენტზე დამზადებული საღებავი, რომელიც გამოიყენება საღებავის გრუნტის ფენის შესაქმნელად. არის იდეალური სუბსტრატი ფერადი, წყალგამტარი საღებავების, როდესაც გამოიყენება სამღებრო მანქანა-დანადგარის საშუალებით. მოითხოვ...
მეტი...
ახალი
MARMOCRET 1

ერთფენიანი საღებავი

წინასწარ შერეული, ერთფენიანი საღებავი, გამოიყენება მაქსიმალური სისქით 3 სმ ერთ ფენაზე. მისი გამოყენება მოითხოვს უხეშ ზედაპირს. მისი შერევა შესაძლებელია მხოლო წყალთან. გამოიყენება სამღებრო მანქანა-დანადგარის საშუალებით ან ხელით, გა...
მეტი...
ახალი
MARMOCRET Fine Υδαταπωθητικός, τσιμεντοειδής σοβάς
MARMOCRET Fine

წინასწარ შერეული, წყალგამტარი საღებავი – პრიალა ზედაპირით

დეკორატიული, წყალგამტარი სარებავი პრიალა ზედაპირით, რაც მოითხოვს მხოლოდ წყლის დამატებას, სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა EN 998-1 და კლასიფიცირებულია როგორც GP CS II, W1 კირხსნარი. დასმულია CE ნიშანი....
მეტი...
ახალი
MARMOCRET Decor Υδαταπωθητικός, τσιμεντοειδής σοβάς
MARMOCRET Decor

წინასწარ შერეული, წყალგამტარი საღებავი – უხეში ტექსტურის მქონე ზედაპირით

დეკორატიული, წყალგამტარი სარებავი უხეში ტექსტურის მქონე ზედაპირით, რაც მოითხოვს მხოლოდ წყლის დამატებას. სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა EN 998-1 და კლასიფიცირებულია როგორც GP CS II, W1 კირხსნარი. დასმულია CE ნიშანი....
მეტი...
ახალი
MARMOCRET PLUS Fine τσιμεντοειδής σοβάς
MARMOCRET PLUS Fine

პოლიმერის, ფერადი, წყალგამტარი საღებავი – პრიალა ზედაპირით

დეკორატიული, პოლიმერის, წყალგამტარი საღებავი თეთრი ან ფერადი პრიალა ზედაპირით. ის გამოიყენება ელასტიურობისა და თვითწებვადობის ნიშნების მქონე მაღალმოთხოვნად სუბსტრატებზე, სადაც მხოლოდ წყლის დამატებაა მოთხოვნილი. გამოიყენება როგორც ...
მეტი...
ახალი
MARMOCRET PLUS Decor Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός, τσιμεντοειδής σοβάς
MARMOCRET PLUS Decor

პოლიმერის, ფერადი, წყალგამტარი საღებავი – უხეში ტექსტურის მქონე ზედაპირით

დეკორატიული, პოლიმერის, წყალგამტარი საღებავი თეთრი ან ფერადი უხეში ტექსტურის მქონე ზედაპირით. ის გამოიყენება ელასტიურობისა და თვითწებვადობის ნიშნების მქონე მაღალმოთხოვნად სუბსტრატებზე, სადაც მხოლოდ წყლის დამატებაა მოთხოვნილი. გამო...
მეტი...
ახალი
MARMOCRET-SP Σοβάς εξυγίανσης - αποκατάστασης
MARMOCRET-SP

აღმდგენი საღებავი

აღმდგენი საღებავი, განსაკუთრებით კი მედეგია მარილისა და ნესტის მიმართ. ვარგისია საღებავების აღდგენისათვის შენობებში, რაც ზღვასთან ახლოს მდებარეობს, ან ისეთ ადგილებში, სადაც სინესტის მაღალი კოეფიციენტია. ასევე ვარგისია იმ ადგილებში...
მეტი...
ახალი
ISOMAT ST-1 Ειδικός εμποτισμός για τοιχοποιίες καταπονημένες από άλατα
ISOMAT ST-1

მარილის გამო დაზიანებული საკალატოზე მასალის გაუმჯობესება

აღადგენს მარილით გამოწვეულ ზიანს. ახდენს წყალში ხსნადი მარილების ტრანსფორმირებას, როგორიც არის ქლორიდი და სულფატი, უხსნად შენაერთებში. გამოიყენება აღმდგენ საღებავთან MARMOCRET-SP კომბინირებულად....
მეტი...
ახალი
UNICRET Επισκευαστικό κονίαμα
UNICRET

კირხსნარი სამღებრო სამუშაოებისათვის

კირხსნარი ვარგისია სამღებრო და საკალატოზე სამუშაოებისათვის. სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა EN 998-1 და კლასიფიცირებულია როგორც GP CS II, W0 კირხსნარი. დასმულია CE ნიშანი....
მეტი...
ახალი
UNICRET-FAST επισκευαστικός σοβάς
UNICRET-FAST

თეთრი ფერის სწრაფად შრობადი, აღმდგენი კირხსნარი

თეთრი ფერის სწრაფად შრობადი კირხსნარი, იდეალურია საღებავის სწრაფი აღდგენისათვის ძველ და ახალ კონსტრუქციებში. ცვლის ბათქაშის გამოყენებას შესაბამის აპლიკაციებში, სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა EN 998-1 და კლასიფიცირებულია როგ...
მეტი...
ახალი