ბეტონის მინარევები

grid
list
ADINOL-DM
ADINOL-DM

წყალგაუმტარი დანამატი კირხსნარებისა და არა რკინაბეტონისათვის

წყალგაუმტარი დანამატი კირხსნარებისა და არა რკინაბეტონისათვის შემამსუბუქებელი თვისებებით. გამოიყენება წყალგაუმტარი ცემენტის კირხსნარისათვის, არა რკინაბეტონისათვის და ა.შ....
მეტი...
ახალი
PLASTIPROOF

ბეტონის პლატიცირების / წყლის შემცირების დანამატი

პლასტიცირების-წყალგაუმტარი დანამატი (ASTM C494, Type A). სერთიფიცირებულია თანახმად ELOT EN 934-2: T2 & T9. დასმულია CE ნიშანი. გამოიყენება ბეტონის ფორმულირებისათვის წყლის დაბალი გამტარიანობის პირობებში და აუმჯობესებს ფიზიკურ თვის...
მეტი...
ახალი
BEVETOL-SPL

ბეტონის შემამსუბუქებელი, ტიპი G

ბეტონის შემამსუბუქებელი (ASTM C494, ტიპი A, D & G). სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა ELOT EN 934-2: T11.1 & T11.2. დასმულია CE ნიშანი. როდესაც ემატება მზა შერეულ ბეტონს, იზრდება მისი ფუნქციონალურობა მისი სიმძლავრის შემცირების...
მეტი...
ახალი
REOTOL-SPL

ბეტონის შემამსუბუქებელი, ტიპი F

ბეტონის შემამსუბუქებელი (ASTM C494, ტიპი A & F). სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა ELOT EN 934-2: T3.1 & T3.2. დასმულია CE ნიშანი. როდესაც ემატება მზა შერეულ ბეტონს, იზრდება მისი ფუნქციონალურობა ისე რომ არ მცირდება მისი სიმძლა...
მეტი...
ახალი
ADIUM 132
ADIUM-132

ახალი თაობის ბეტონის სუპერ შემამსუბუქებელი ბეტონის შორ მანძილზე გადაზიდვისათვის

თხევადი პოლიკარბოქსილატზე დამზადებული დანამატი. სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა ELOT EN 934-2: T11.1 & T11.2 და კლასიფიცირებულია როგორც ბეტონის შემამსუბუქებელია. დასმულია CE ნიშანი. როდესაც ხდება მისი დამატება ბეტონის მომზად...
მეტი...
ახალი
ADIUM 150

ახალი თაობის სუპერ შემამსუბუქებელი წინასწარ მომზადებული ბეტონის ელემენტებისათვის

თხევადი პოლიკარბოქსილატზე დამზადებული დანამატი. სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა ELOT EN 934-2: T3.1 & T3.2 და კლასიფიცირებულია როგორც ბეტონის სუპერ შემამსუბუქებელი. დასმულია CE ნიშანი. როდესაც ხდება დამატება ბეტონის მომზადებ...
მეტი...
ახალი
RETADOL Επιβραδυντής πήξης - Ρευστοποιητής σκυροδέματος
RETADOL

ბეტონის შემაკავებელი – შემამსუბუქებელი

ბეტონის შემნელებელი შემამსუბუქებელი თვისებებით (ASTM C494, ტიპი D). სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა ELOT EN 934-2: T10. დასმულია CE ნიშანი. იზრდება ბეტონის დაგების დრო და უმჯობესდება მისი ფუნქციონალურობა და ფიზიკური თვისებებ...
მეტი...
ახალი
ADINOL-RAPID

ფართო გამოყენების ბეტონის შემაკავებელი – ანტიფრიზის რეაგენტი

სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა ELOT EN 934-2: T6 და კლასიფიცირებულია როგორც ფართე გამოყენების ბეტონის აქსელერატორი-ანტიფრიზი რეაგენტი. დასმულია CE ნიშანი. მცირდება ბეტონის დაგების დრო იმ შემთხვევებში, როდესაც მოთხოვნილი სწრ...
მეტი...
ახალი
ADINOL-RAPID 2H

ბეტონის გამამყარებელი აქსელერატორი

სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა ELOT EN 934-2: T7 და კლასიფიცირებულია როგორც ბეტონის გამამყარებელი აქსელერატორი. დასმულია CE ნიშანი. აჩქარებს ბეტონის საწყისი სიმძლავრის ზრდის პროცესს საბოლოო სიმძლავრეზე უარყოფითად მოქმედების...
მეტი...
ახალი
POROLIT-LP

ბეტონის ჰაერით დატვირთვის დანამატი

სერთიფიცირებულია თანახმად სტანდარტისა ELOT EN 934-2: T5 და კლასიფიცირებულია როგორც ჰაერით დატვირთვის დანამატი. დასმულია CE ნიშანი. წყლის/ცემენტის შემცირების კოეფიციენტით იზრდება ცემენტის ფუნქციონალურობა და იდეალურია მისი გამოყენებ...
მეტი...
ახალი
AQUAMAT-ADMIX

კრისტალინის ბეტონის წყალგაუმტარი დანამატი

ბეტონის წყალგაუმტარი დანამატი ფხვნილის ფორმის, რისი დამატებაც ხდება ბეტონის მომზადებისას, რა დროსაც იქმნება უხსნადი კრსიტალინის მინაერთები. აუმჯობესებს წყლის გამტარიანობას და არ ახდენს ზემოქმედებას ბეტონის ორთქლგამტარიანობაზე. რჩე...
მეტი...
ახალი