FIBERGLASS MESH

მაღალი სიძლიერის მინაბოჭკოვანი სტრუქტურა

ტექნიკური ბროშურა
1207/1
მახასიათებლები - გამოყენება

მაღალი სიძლიერის მინაბოჭკოვანი სტრუქტურა ბზარვადი საღებავების თუ ცემენტის კირხსნარების გასამყარებლად.

ლურჯი ფერი, 90 გ/მ²
სტრუქტურა: 10.0 x 10.0 მმ.

თეთრი ფერი, 110 გ/მ²
სტრუქტურა: 10.0 x 10.0 მმ.

თეთრი ფერი, 145 გ/მ²
სტრუქტურა: 5.0 x 5.0 მმ. იდეალურია ფასადის ტერმული საიზოლაციო სამუშაოებისათვის.

თეთრი ფერი, 160 გ/მ²
სტრუქტურა: 5.0 x 5.0 მმ. იდეალურია ფასადის ტერმული საიზოლაციო სამუშაოებისათვის.

თეთრი ფერი, 160 გ/მ²
სტრუქტურა: 5.0 x 5.0 მმ. იდეალურია ფასადის ტერმული საიზოლაციო სამუშაოებისათვის.

თეთრი ფერი, 149 გ/მ²
სტრუქტურა: 3.5 x 4.5 მმ. იდეალურია ფასადის ტერმული საიზოლაციო სამუშაოებისათვის და მიკრო ცემენტის შესაღებად.

თეთრი ფერი, 161 გ/მ²
სტრუქტურა: 3.5 x 4.0 მმ. იდეალურია ფასადის ტერმული საიზოლაციო სამუშაოებისათვის და მიკროცემენტის შესაღებად.

შეფუთვა
1მ კოჭები x 50მ (50 მ²) თითოეული.