საძირკვლის ჰიდროიზოლაცია

წყალგაუმტარი ტენიანი ადგილებისათვის ტერმოპლასტმასის ელასტომერისგან დამზადებული სპეციალური ნაწილები

მოითხოვეთ ტექნიკურ მონაცემთა დოკუმენტი
0630/1

მახასიათებლები - გამოყენება

წყალგაუმტარი ტენიანი ადგილებისათვის ტერმოპლასტმასის ელასტომერისგან დამზადებული სპეციალური ნაწილები.

შეფუთვა

42.5 სმ x 42.5 სმ.